Cheatingu Consulting
BOX 1047, 00101 HELSINKI
FINLAND
 

Cheatingu Consulting

   
         
         
 Takaisin etusivulle
  Visioidemme toteuttamiseen pyrimme strategioilla.  Cheatingu Consultingin päästrategioiden keskeiset elementit ovat

Innovaatiivisuus. Innovatiivisuudessa on voimavaramme, joka hankkeistettujen projektien kautta mahdollistaa johtavuutemme kasvun kehittämisen laaja-alaisen tarkastelun. Johtavuuden kasvun kehittämisen saavuttamisen fokusoiminen keihäänkärkihankkeidemme edellyttämien osaamistarpeiden synnyttämiseen on prosessi, joka etenee vaiheittain. Sen erilaiset vaiheet näemme pääprosessin osaprosesseina.

Organisaation toiminnan kehittäminen. Organisaatiomme toiminnan kehittäminen sisältää koulutus- ja kehittämistoimintaa, jonka vaikutus kohdistuu koko organisaation toiminnan ja kehittämisen suunnitteluun ja johtamiseen sekä niiden kehittämiseen. Tavoitteena on ottaa organisaatio mukaan osaksi kehittämisprosessia ja antaa käytännön työkaluja sen toiminnan parantamiseen ydinosaamissektoreidemme asiakasrajapinnassa toteutettavien tavoitetilan lähtökohtaisten toteuttamishankkeiden puitteissa.

Henkilöstöjohtamiskäytäntöjen strategialähtöisyys. Henkilöstöjohtamiskäytäntöjemme tarkoituksena on vahvistaa organisaatiomme strategisten tavoitteiden toteutumista kehittämällä strategialähtöisiä henkilöstöjohtamiskäytäntöjämme. Henkilöstöstrategia on väline tunnistaa keskeiset strategiset osaamiset ja henkilöjohtamisen toimintatavat. Henkilöstöjohtamisen käytännöt muodostavat organisaatiomme strategialähtöisen henkilöstöjohtamisen arkkitehtuurin, jossa toimintaprosessit ja laatupreferenssit tukevat lähtökohtaisesti toisiaan ja toimivat henkilöstön toiminnan modulaarisen rakenteen suuntautumisen täsmentämisen kohdistamisessa sisäisesti yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, joka viestii vain yhtä viestiä minkälainen toiminta on tärkeää strategian saavuttamisen kannalta.

Korkea tahtotila. Fokusoimalla resurssimme yhtiömme tahtotilan tarkasteluun voimme dekomponoida suhdannekäänteiden aiheuttaman reagointitarpeen muutokset henkilöstön toiminnan vaikutuksissa organisaation arvoketjuun ja siihen miten arvo muodostuu. Konkretisoidessamme arvot organisaatiomme yksiköiden operatiiviseen työhön priorisoimme parannuskohteiden segmentoinnin klustereidemme globaalin konvergoitumisen kehittämistarpeiden mukaisesti. Lisäksi yritämme herätä aamuisin viimeistään yhdeksältä ja ehtiä kahvilaan aamukahville viimeistään klo 10.30 paitsi jos vatsahaavamme oireilee, jolloin missionamme on toteuttaa visio olemisestamme lähimmässä yleisessä käymälässä.

  Yhtiömme arvot
Yhtiömme visiot
   
Yhtiömme strategiat
 
   
 
   
 
   
   
        Takaisin etusivulle
Viestejä meille
      Käyttöehdot
         

© Cheatingu Consulting 2004 - 2007